ЖАҢАЛЫҚТАР

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

Сериялар

Ауылшаруашылық ғылымдары

Мақсаттары мен міндеттері

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ХАБАРШЫСЫ

 

                      

Журналда ең алдымен Еуропа мен Азия ғалымдарының ғылымның барлық салалары бойынша жазған, мұқият іріктелінген, дара зерттеулері жарияланады. Сонымен қатар басқа құрлықтардағы зерттеушілер де құпталады.

Журнал шолу баяндамаларын да жариялайды.

Журнал жылына 6 рет шығады.

Ағылшын, қазақ, орыс тілдері жұмыс тілдері болып саналады.